Za spravodlivú čokoládu!

Spravodlivý obchod (Fair Trade) je obchodným partnerstvom založeným na dialógu, transparentnosti a rešpekte, ktoré sa usiluje dosiahnuť väcšiu rovnováhu v medzinárodnom obchode. Ponukou lepších obchodných podmienok a zabezpečením práv utláčaných výrobcov a pracovníkov prispieva k udržatelnému rozvoju – najmä na Juhu. Organizácie spravodlivého obchodu s podporou spotrebiteľov aktívne podporujú výrobcov, zvyšovanie povedomia a kampane za zmenu pravidiel a praktík konvenčného medzinárodného obchodu.