Za spravodlivú čokoládu!

Sídlo
FAIRTRADE Slovakia
Pražská 11
811 04  Bratislava

Poštová adresa
FAIRTRADE Slovakia
P. O. Box 264
814 99  Bratislava

Kancelária
FAIRTRADE Slovakia
Pekárska 11
917 00  Trnava