Za spravodlivú čokoládu!

Čo je Fair Trade/Fairtrade?

Fair Trade (spravodlivý obchod) je obchodné partnerstvo, založené na dialógu, transparentnosti a rešpekte, ktoré sa usiluje o väčšiu spravodlivosť v svetovom obchode.
K udržateľnému rozvoju prispieva lepšími obchodnými podmienkami a zabezpečením práv utláčaných a znevýhodňovaných farmárov a remeselníkov – najmä v rozvojových krajinách.
Fair Trade organizácie – podporované spotrebiteľmi – sa aktívne angažujú v podpore producentov zvyšovaním povedomia a kampaniami za zmenu pravidiel a praktík tradičného medzinárodného obchodu.

(FINE, december 2001)

Strategický cieľ

  • Vedomé rozhodnutie pre prácu s utláčanými a znevýhodňovanými producentmi s cieľom pomôcť im dostať sa z ich zraniteľnej pozície do pozície ekonomickej samostatnosti a istoty.
  • Pripravenie producentov na to, aby zohrali dôležitejšiu úlohu v globálnom kontexte, a tým sa dosiahla väčšia rovnosť vo svetovom obchode.